St. Sjørup / Begivenheder
TØJAFTEN 
kommer
i St. Sjørup
Gitte fra Tippy i Randers er klar
igen med mange nyheder.
Entre kr. 30,00 incl.
kaffe, the, vin, kage
og chips.
Det er en PIGEAFTEN -
så velkommen til alle KVINDER.
 

Begivenheder

    
Kortspil onsdage kl. 18 - klik her
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUSK vi drikker morgenkaffe hver
tirsdag i fælleshuset fra 09-10
YOGA i Fælleshuset
i St. Sjørup
Hver mandag fra
kl. 16.30 - 18,00
v/Marlene Gryesten
Henv. 50208523
Ferie i juli måned.
 
 
øvrige
Der planlægges et arrange-
ment med  LIV I FORSAM-
LINGSHUSENE i oktober-
november 2018.
Yderligere oplysninger
senere.